.
Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( [0] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-1Z96a8oh1ro/WUUJUeRTDtI/AAAAAAAERb0/Tfn-mZK9qccHSSeJLL0UloaogSx8NP0RwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0000.jpg [page_slug] => 1 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-1Z96a8oh1ro/WUUJUeRTDtI/AAAAAAAERb0/Tfn-mZK9qccHSSeJLL0UloaogSx8NP0RwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0000.jpg [page_slug] => 1 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [1] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-0TZUiwnTQBU/WUUJUYlbubI/AAAAAAAERb4/7o7JwattP0gP8er-8PAsNBz9dqWMItbnACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0001.jpg [page_slug] => 2 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-0TZUiwnTQBU/WUUJUYlbubI/AAAAAAAERb4/7o7JwattP0gP8er-8PAsNBz9dqWMItbnACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0001.jpg [page_slug] => 2 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [2] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-HSPVbVCKZ4Y/WUUJUUiQ9YI/AAAAAAAERb8/M-9p4p0_RNcX0NuoeUg5EOzrnJNJ36XFACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0002.jpg [page_slug] => 3 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-HSPVbVCKZ4Y/WUUJUUiQ9YI/AAAAAAAERb8/M-9p4p0_RNcX0NuoeUg5EOzrnJNJ36XFACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0002.jpg [page_slug] => 3 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [3] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-1E4pq-EcfkE/WUUJU3Xt8kI/AAAAAAAERcE/Bb0W1jjJzgIJfIj9JBADPEJ8Wm3zGMo9QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0003.jpg [page_slug] => 4 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-1E4pq-EcfkE/WUUJU3Xt8kI/AAAAAAAERcE/Bb0W1jjJzgIJfIj9JBADPEJ8Wm3zGMo9QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0003.jpg [page_slug] => 4 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [4] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-D9eFSEsbwVo/WUUJU3tobpI/AAAAAAAERcA/6deLrrYkeOsrssjNqtauTJ7x0bny3QKbwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0004.jpg [page_slug] => 5 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-D9eFSEsbwVo/WUUJU3tobpI/AAAAAAAERcA/6deLrrYkeOsrssjNqtauTJ7x0bny3QKbwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0004.jpg [page_slug] => 5 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [5] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-1Z5weg78DLU/WUUJVM1MzWI/AAAAAAAERcI/ka_PX64uWIQARSUbkbFq1MZq30pWe22RACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0005.jpg [page_slug] => 6 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-1Z5weg78DLU/WUUJVM1MzWI/AAAAAAAERcI/ka_PX64uWIQARSUbkbFq1MZq30pWe22RACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0005.jpg [page_slug] => 6 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [6] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-OyWL24OHBi8/WUUJVTMj7gI/AAAAAAAERcM/_bR5X7FlfBcaBeWGBpaU2sgtJTbWbY7nwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0006.jpg [page_slug] => 7 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-OyWL24OHBi8/WUUJVTMj7gI/AAAAAAAERcM/_bR5X7FlfBcaBeWGBpaU2sgtJTbWbY7nwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0006.jpg [page_slug] => 7 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [7] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-YY9NpDT6id4/WUUJVWfgKGI/AAAAAAAERcQ/O69aACK8_NcIaGzITbAOF1bQIjRhyAG1wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0007.jpg [page_slug] => 8 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-YY9NpDT6id4/WUUJVWfgKGI/AAAAAAAERcQ/O69aACK8_NcIaGzITbAOF1bQIjRhyAG1wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0007.jpg [page_slug] => 8 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [8] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-Pc288XrDZ9c/WUUJVirkvMI/AAAAAAAERcU/WXVesePxMqwzELdtKX5RR2GaiY-zUz8AwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0008.jpg [page_slug] => 9 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-Pc288XrDZ9c/WUUJVirkvMI/AAAAAAAERcU/WXVesePxMqwzELdtKX5RR2GaiY-zUz8AwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0008.jpg [page_slug] => 9 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [9] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-11S6DsMSDSw/WUUJV5gLVoI/AAAAAAAERcY/6BoBI5KSIfQzLXdmp_nGmObnHnJ2JVkYQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0009.jpg [page_slug] => 10 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-11S6DsMSDSw/WUUJV5gLVoI/AAAAAAAERcY/6BoBI5KSIfQzLXdmp_nGmObnHnJ2JVkYQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0009.jpg [page_slug] => 10 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [10] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-yin_tj06jgw/WUUJV2Xw74I/AAAAAAAERcc/FbusLmIlUwgUPYmIw_9dfkFmx_u5GP6WQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0010.jpg [page_slug] => 11 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-yin_tj06jgw/WUUJV2Xw74I/AAAAAAAERcc/FbusLmIlUwgUPYmIw_9dfkFmx_u5GP6WQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0010.jpg [page_slug] => 11 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [11] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-pW12LymqO6E/WUUJWGeviPI/AAAAAAAERcg/xvVHLO0_1twdAC72tB9cu0GRTjyxDCLBwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0011.jpg [page_slug] => 12 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-pW12LymqO6E/WUUJWGeviPI/AAAAAAAERcg/xvVHLO0_1twdAC72tB9cu0GRTjyxDCLBwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0011.jpg [page_slug] => 12 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [12] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-2V5d3jbY4RI/WUUJWQla_-I/AAAAAAAERck/IjI9Tw1I66I8WSVKkM_t-j4uLatCBGJ9wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0012.jpg [page_slug] => 13 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-2V5d3jbY4RI/WUUJWQla_-I/AAAAAAAERck/IjI9Tw1I66I8WSVKkM_t-j4uLatCBGJ9wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0012.jpg [page_slug] => 13 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [13] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-nsuaAkD_0_E/WUUJWdWI53I/AAAAAAAERco/lgGhOouA93o07Sc1uOAIKJcAMZ9-PDkigCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0013.jpg [page_slug] => 14 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-nsuaAkD_0_E/WUUJWdWI53I/AAAAAAAERco/lgGhOouA93o07Sc1uOAIKJcAMZ9-PDkigCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0013.jpg [page_slug] => 14 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [14] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-tCtibpLkoSQ/WUUJWdY_JEI/AAAAAAAERcs/pOGTfzeeFkwoYeaHL6sruZqcbhaHPxqHgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0014.jpg [page_slug] => 15 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-tCtibpLkoSQ/WUUJWdY_JEI/AAAAAAAERcs/pOGTfzeeFkwoYeaHL6sruZqcbhaHPxqHgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0014.jpg [page_slug] => 15 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [15] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-b3S-mcNJE38/WUUJWojr7bI/AAAAAAAERcw/3T1pK54mSRYug_-pf3PkfUEr0QE1XudsACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0015.jpg [page_slug] => 16 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-b3S-mcNJE38/WUUJWojr7bI/AAAAAAAERcw/3T1pK54mSRYug_-pf3PkfUEr0QE1XudsACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0015.jpg [page_slug] => 16 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [16] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-ExyJk_E3ExU/WUUJW4v_SEI/AAAAAAAERc0/q6AnHQOfE2ENcIkgosah_BnXQwqTUn2yQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0016.jpg [page_slug] => 17 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-ExyJk_E3ExU/WUUJW4v_SEI/AAAAAAAERc0/q6AnHQOfE2ENcIkgosah_BnXQwqTUn2yQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0016.jpg [page_slug] => 17 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [17] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-vnnpgyFkT00/WUUJW7TFSSI/AAAAAAAERc4/ifsOGUBu4o0LSUG5E30nEJ94VhJHR-naQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0017.jpg [page_slug] => 18 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-vnnpgyFkT00/WUUJW7TFSSI/AAAAAAAERc4/ifsOGUBu4o0LSUG5E30nEJ94VhJHR-naQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0017.jpg [page_slug] => 18 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [18] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-Q1yRAunsEhk/WUUJXBGW4wI/AAAAAAAERc8/SyjkblvDZu4viE_k_6XSSY9J7vFIRdR9wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0018.jpg [page_slug] => 19 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-Q1yRAunsEhk/WUUJXBGW4wI/AAAAAAAERc8/SyjkblvDZu4viE_k_6XSSY9J7vFIRdR9wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0018.jpg [page_slug] => 19 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [19] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-L-akqgZ0w3w/WUUJXabMCOI/AAAAAAAERdA/gufBV33uI3khWJbvAN4l6RTG3sQlzqwcgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0019.jpg [page_slug] => 20 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-L-akqgZ0w3w/WUUJXabMCOI/AAAAAAAERdA/gufBV33uI3khWJbvAN4l6RTG3sQlzqwcgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0019.jpg [page_slug] => 20 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [20] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-PsyEE8k_u5s/WUUJXe0rN2I/AAAAAAAERdE/g3cbUL369SkLvAhMQY-suiGYKSRyq-5eQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0020.jpg [page_slug] => 21 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-PsyEE8k_u5s/WUUJXe0rN2I/AAAAAAAERdE/g3cbUL369SkLvAhMQY-suiGYKSRyq-5eQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0020.jpg [page_slug] => 21 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [21] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-NVd1DEDgJoQ/WUUJXiptm0I/AAAAAAAERdI/RLTK01Y6-W42ykrTHyXXxGBYQ_bHPlDnwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0021.jpg [page_slug] => 22 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-NVd1DEDgJoQ/WUUJXiptm0I/AAAAAAAERdI/RLTK01Y6-W42ykrTHyXXxGBYQ_bHPlDnwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0021.jpg [page_slug] => 22 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [22] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-b1F_2jEUMI8/WUUJX-NZh1I/AAAAAAAERdQ/4NI8c2Uh0IAmhLRfj5ObGg7h2Vjib0bOwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0022.jpg [page_slug] => 23 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-b1F_2jEUMI8/WUUJX-NZh1I/AAAAAAAERdQ/4NI8c2Uh0IAmhLRfj5ObGg7h2Vjib0bOwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0022.jpg [page_slug] => 23 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [23] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-4q7457TYcAE/WUUJX1V2adI/AAAAAAAERdY/C3HQTGw2w0wTl1Jm2jb5cgWSG9UD7sjegCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0023.jpg [page_slug] => 24 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-4q7457TYcAE/WUUJX1V2adI/AAAAAAAERdY/C3HQTGw2w0wTl1Jm2jb5cgWSG9UD7sjegCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0023.jpg [page_slug] => 24 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [24] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-wnx4ifL_Qzw/WUUJYLW49fI/AAAAAAAERdg/xzpp3JiJYK8Jg60dpdcKXG6brBZlTZpvQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0024.jpg [page_slug] => 25 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-wnx4ifL_Qzw/WUUJYLW49fI/AAAAAAAERdg/xzpp3JiJYK8Jg60dpdcKXG6brBZlTZpvQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0024.jpg [page_slug] => 25 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [25] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-U5QTX8eUnq4/WUUJYeC-ZBI/AAAAAAAERdk/PffuWPsRHwIVGE7uKB8LmkizvywAwQjvACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0025.jpg [page_slug] => 26 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-U5QTX8eUnq4/WUUJYeC-ZBI/AAAAAAAERdk/PffuWPsRHwIVGE7uKB8LmkizvywAwQjvACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0025.jpg [page_slug] => 26 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [26] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-j01tGbgew1A/WUUJYZ1UEbI/AAAAAAAERds/1MxCR_D6W9wdKavsAzw9mwXxU2PgKCkZwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0026.jpg [page_slug] => 27 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-j01tGbgew1A/WUUJYZ1UEbI/AAAAAAAERds/1MxCR_D6W9wdKavsAzw9mwXxU2PgKCkZwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0026.jpg [page_slug] => 27 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [27] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-Re2clyYXCmk/WUUJYlmo6WI/AAAAAAAERd0/3w1KGH9FnXERYOjLglkGuP7NUqW8jvvZwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0027.jpg [page_slug] => 28 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-Re2clyYXCmk/WUUJYlmo6WI/AAAAAAAERd0/3w1KGH9FnXERYOjLglkGuP7NUqW8jvvZwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0027.jpg [page_slug] => 28 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [28] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-yuyZL0HJBfw/WUUJYrRwdTI/AAAAAAAERdw/Wyv8sIIsaY0nROsRGcUN4XqThdJ9PG2AwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0028.jpg [page_slug] => 29 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-yuyZL0HJBfw/WUUJYrRwdTI/AAAAAAAERdw/Wyv8sIIsaY0nROsRGcUN4XqThdJ9PG2AwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0028.jpg [page_slug] => 29 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [29] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-4BppuwWxEyw/WUUJY6Z2AGI/AAAAAAAEReM/qO8gOtmT3N45OR-t3E-paLudMSML8MvngCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0029.jpg [page_slug] => 30 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-4BppuwWxEyw/WUUJY6Z2AGI/AAAAAAAEReM/qO8gOtmT3N45OR-t3E-paLudMSML8MvngCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0029.jpg [page_slug] => 30 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [30] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-DVIWVRHHg3I/WUUJZHASGjI/AAAAAAAERd8/yeNOpgmKrnUJnVuHCDg_o5suMx0jHwU2ACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0030.jpg [page_slug] => 31 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-DVIWVRHHg3I/WUUJZHASGjI/AAAAAAAERd8/yeNOpgmKrnUJnVuHCDg_o5suMx0jHwU2ACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0030.jpg [page_slug] => 31 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [31] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-K9J7r3J3W04/WUUJZUJFeYI/AAAAAAAEReI/OqQj02PFzYk8SBG8XKoXzQN77C_3h5SjwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0031.jpg [page_slug] => 32 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-K9J7r3J3W04/WUUJZUJFeYI/AAAAAAAEReI/OqQj02PFzYk8SBG8XKoXzQN77C_3h5SjwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0031.jpg [page_slug] => 32 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [32] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-qa1JcHYiOpM/WUUJZsNv_aI/AAAAAAAERec/AoTgXSyp5LcchrWw2cpDJpK6SHgUyiITQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0032.jpg [page_slug] => 33 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-qa1JcHYiOpM/WUUJZsNv_aI/AAAAAAAERec/AoTgXSyp5LcchrWw2cpDJpK6SHgUyiITQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0032.jpg [page_slug] => 33 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [33] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-F5Ud6DmO1h8/WUUJZ23CKCI/AAAAAAAEReY/7B28Ncqq3rYqq8BAhpw-jYq7c4sByGfmgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0033.jpg [page_slug] => 34 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-F5Ud6DmO1h8/WUUJZ23CKCI/AAAAAAAEReY/7B28Ncqq3rYqq8BAhpw-jYq7c4sByGfmgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0033.jpg [page_slug] => 34 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [34] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-uzY85iURjfE/WUUJZ_IxpuI/AAAAAAAERfQ/UpQEloAZ9WIXGX_o6fD5oFjdaX3D6fEjACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0034.jpg [page_slug] => 35 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-uzY85iURjfE/WUUJZ_IxpuI/AAAAAAAERfQ/UpQEloAZ9WIXGX_o6fD5oFjdaX3D6fEjACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0034.jpg [page_slug] => 35 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [35] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-e3ivkP_saqs/WUUJaSXOcAI/AAAAAAAERe0/YViauQFX-fQPJV8TRgkbv3RCL2oXgsLKACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0035.jpg [page_slug] => 36 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-e3ivkP_saqs/WUUJaSXOcAI/AAAAAAAERe0/YViauQFX-fQPJV8TRgkbv3RCL2oXgsLKACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0035.jpg [page_slug] => 36 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [36] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-zP_6YVM_mQk/WUUJaRDJX4I/AAAAAAAERew/583V_dN1V_c8vqJfx7fDVH14LcwRAwVwQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0036.jpg [page_slug] => 37 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-zP_6YVM_mQk/WUUJaRDJX4I/AAAAAAAERew/583V_dN1V_c8vqJfx7fDVH14LcwRAwVwQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0036.jpg [page_slug] => 37 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [37] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-q7AUqjBmHVQ/WUUJa8jwdBI/AAAAAAAERfI/KPAQxKohtw0z3lzNMno1ulhLmzAdKakEwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0037.jpg [page_slug] => 38 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-q7AUqjBmHVQ/WUUJa8jwdBI/AAAAAAAERfI/KPAQxKohtw0z3lzNMno1ulhLmzAdKakEwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0037.jpg [page_slug] => 38 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [38] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-3S3M2-SuHs4/WUUJa1n_3BI/AAAAAAAERfM/9HCp42bDx7cScaI_PVUIDF3WAogATJmiwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0038.jpg [page_slug] => 39 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-3S3M2-SuHs4/WUUJa1n_3BI/AAAAAAAERfM/9HCp42bDx7cScaI_PVUIDF3WAogATJmiwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0038.jpg [page_slug] => 39 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [39] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-i7DfzBqtPV4/WUUJbcgcpEI/AAAAAAAERfc/DZHCFdWwa3gI5jnqrhW_j-bD_RwdAcoTgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0039.jpg [page_slug] => 40 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-i7DfzBqtPV4/WUUJbcgcpEI/AAAAAAAERfc/DZHCFdWwa3gI5jnqrhW_j-bD_RwdAcoTgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0039.jpg [page_slug] => 40 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [40] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-jXnztsCe8dg/WUUJbb3fEkI/AAAAAAAERfo/7iEjzUjZYS8Z6_v4yAApnhLtrIXIkInowCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0040.jpg [page_slug] => 41 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-jXnztsCe8dg/WUUJbb3fEkI/AAAAAAAERfo/7iEjzUjZYS8Z6_v4yAApnhLtrIXIkInowCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0040.jpg [page_slug] => 41 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [41] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-wEaxPBerjes/WUUJbh46zcI/AAAAAAAERfg/ZN4AcNhtcIcA9sLZhTz6vg_nJUi4QBykACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0041.jpg [page_slug] => 42 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-wEaxPBerjes/WUUJbh46zcI/AAAAAAAERfg/ZN4AcNhtcIcA9sLZhTz6vg_nJUi4QBykACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0041.jpg [page_slug] => 42 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [42] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-IuVoV2rAEe8/WUUJb9JeuKI/AAAAAAAERf0/yJcN_6ERcU8WWPHOmTkpm7t5IjwZi6ybACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0042.jpg [page_slug] => 43 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-IuVoV2rAEe8/WUUJb9JeuKI/AAAAAAAERf0/yJcN_6ERcU8WWPHOmTkpm7t5IjwZi6ybACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0042.jpg [page_slug] => 43 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [43] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-NmSw1uwnuOU/WUUJb3xWlSI/AAAAAAAERgA/63Gi_48SdJkwqVG_6sr63rO3MQf0-yqlgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0043.jpg [page_slug] => 44 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-NmSw1uwnuOU/WUUJb3xWlSI/AAAAAAAERgA/63Gi_48SdJkwqVG_6sr63rO3MQf0-yqlgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0043.jpg [page_slug] => 44 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [44] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-VMi96noxGDk/WUUJcGPhc8I/AAAAAAAERgI/z1egHGyg4boEMPuYNOtOw0NgaIUeR5j8QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0044.jpg [page_slug] => 45 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-VMi96noxGDk/WUUJcGPhc8I/AAAAAAAERgI/z1egHGyg4boEMPuYNOtOw0NgaIUeR5j8QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0044.jpg [page_slug] => 45 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [45] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-7oM8GEN5otg/WUUJcOjwQ9I/AAAAAAAERgk/LXvjSLa48tM0ITV4bjX04YjGrAjFu1MJgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0045.jpg [page_slug] => 46 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-7oM8GEN5otg/WUUJcOjwQ9I/AAAAAAAERgk/LXvjSLa48tM0ITV4bjX04YjGrAjFu1MJgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0045.jpg [page_slug] => 46 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [46] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-rvdvFAwCSl4/WUUJcW5StBI/AAAAAAAERgc/Es7iC_wOfxgmrXPowYWxl0AET7d74LjiQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0046.jpg [page_slug] => 47 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-rvdvFAwCSl4/WUUJcW5StBI/AAAAAAAERgc/Es7iC_wOfxgmrXPowYWxl0AET7d74LjiQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0046.jpg [page_slug] => 47 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [47] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-MVJU8ey1gTo/WUUJcanHB-I/AAAAAAAERgY/4APhmzm3y6w0ljST472tVbEPfLvedVkvwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0047.jpg [page_slug] => 48 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-MVJU8ey1gTo/WUUJcanHB-I/AAAAAAAERgY/4APhmzm3y6w0ljST472tVbEPfLvedVkvwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0047.jpg [page_slug] => 48 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [48] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-Y1wk27-EWh4/WUUJdbGI3gI/AAAAAAAERgw/CB7jCvXIUJIipkutmM4gET88EuKKtyTIACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0048.jpg [page_slug] => 49 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-Y1wk27-EWh4/WUUJdbGI3gI/AAAAAAAERgw/CB7jCvXIUJIipkutmM4gET88EuKKtyTIACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0048.jpg [page_slug] => 49 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [49] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-wE7FjukVJ70/WUUJdSdLZiI/AAAAAAAERg0/TlN-Iez1lug75Ceu9pvov0VRopH4UGORgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0049.jpg [page_slug] => 50 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-wE7FjukVJ70/WUUJdSdLZiI/AAAAAAAERg0/TlN-Iez1lug75Ceu9pvov0VRopH4UGORgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0049.jpg [page_slug] => 50 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [50] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-BAWxBlOR_nM/WUUJdoObcNI/AAAAAAAERhQ/73k7EBOvp4M5Aeqs__4nv1hrffO9Mb5YwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0050.jpg [page_slug] => 51 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-BAWxBlOR_nM/WUUJdoObcNI/AAAAAAAERhQ/73k7EBOvp4M5Aeqs__4nv1hrffO9Mb5YwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0050.jpg [page_slug] => 51 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [51] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-10xK15X0GhE/WUUJd5CnvUI/AAAAAAAERhA/8cmNbDKj0REQWJ6nM-buG9UGGF7OjZtQACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0051.jpg [page_slug] => 52 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-10xK15X0GhE/WUUJd5CnvUI/AAAAAAAERhA/8cmNbDKj0REQWJ6nM-buG9UGGF7OjZtQACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0051.jpg [page_slug] => 52 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [52] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-vHjkr-uuTKk/WUUJd6PdHrI/AAAAAAAERhE/TuT_wIpLQ7Ye9ZPqGrsyU2ah2nMMaN1EQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0052.jpg [page_slug] => 53 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-vHjkr-uuTKk/WUUJd6PdHrI/AAAAAAAERhE/TuT_wIpLQ7Ye9ZPqGrsyU2ah2nMMaN1EQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0052.jpg [page_slug] => 53 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [53] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-CBA9errAgtM/WUUJeZh0SSI/AAAAAAAERhc/1deoOi7gHZYgW8AJO68CYXaDH2BojH1SQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0053.jpg [page_slug] => 54 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-CBA9errAgtM/WUUJeZh0SSI/AAAAAAAERhc/1deoOi7gHZYgW8AJO68CYXaDH2BojH1SQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0053.jpg [page_slug] => 54 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [54] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-UulKmBAZWy4/WUUJeaQCXwI/AAAAAAAERhY/t5eZbR14tTE5WN5MFbTxU7jzavAFGD9WACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0054.jpg [page_slug] => 55 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-UulKmBAZWy4/WUUJeaQCXwI/AAAAAAAERhY/t5eZbR14tTE5WN5MFbTxU7jzavAFGD9WACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0054.jpg [page_slug] => 55 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [55] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-YhyPFlEbZtE/WUUJeh5HfPI/AAAAAAAERic/z9ag_vjigXgOLePHQ4r7T16s8v0-39lXgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0055.jpg [page_slug] => 56 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-YhyPFlEbZtE/WUUJeh5HfPI/AAAAAAAERic/z9ag_vjigXgOLePHQ4r7T16s8v0-39lXgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0055.jpg [page_slug] => 56 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [56] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-B8Nb2WVEQr4/WUUJenQ0IyI/AAAAAAAERhw/Jw8yhBBdpNQU45PvdjHEpOC3sdFqvG1bwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0056.jpg [page_slug] => 57 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-B8Nb2WVEQr4/WUUJenQ0IyI/AAAAAAAERhw/Jw8yhBBdpNQU45PvdjHEpOC3sdFqvG1bwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0056.jpg [page_slug] => 57 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [57] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-mDh9mzMBhcs/WUUJep6uI0I/AAAAAAAERh4/zHdc_ZNH9wIP6jGnd2q6beq3OITaXlN-QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0057.jpg [page_slug] => 58 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-mDh9mzMBhcs/WUUJep6uI0I/AAAAAAAERh4/zHdc_ZNH9wIP6jGnd2q6beq3OITaXlN-QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0057.jpg [page_slug] => 58 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [58] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-YAOPt0Wy-gU/WUUJfM-I2CI/AAAAAAAERiU/QQ5h45gYVa8Vu0ojoc8scLLumYhntfrAgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0058.jpg [page_slug] => 59 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-YAOPt0Wy-gU/WUUJfM-I2CI/AAAAAAAERiU/QQ5h45gYVa8Vu0ojoc8scLLumYhntfrAgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0058.jpg [page_slug] => 59 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [59] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-owX-F_Yb3ps/WUUJfYLstkI/AAAAAAAERiQ/vBeMCXuprY4cOVoED6_Eg2nuO38KCJL_wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0059.jpg [page_slug] => 60 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-owX-F_Yb3ps/WUUJfYLstkI/AAAAAAAERiQ/vBeMCXuprY4cOVoED6_Eg2nuO38KCJL_wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0059.jpg [page_slug] => 60 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [60] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-AOVWDcMDL50/WUUJnWiKydI/AAAAAAAERoo/-JjMN4NOJ1EVkBuaWirWdcSi1cp41A74QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0060.jpg [page_slug] => 61 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-AOVWDcMDL50/WUUJnWiKydI/AAAAAAAERoo/-JjMN4NOJ1EVkBuaWirWdcSi1cp41A74QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0060.jpg [page_slug] => 61 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [61] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-Cbn8AVsZnck/WUUJgAUZvQI/AAAAAAAERjU/y3pw4qLbepYlhikmzveRig7W_O83v0umACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0061.jpg [page_slug] => 62 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-Cbn8AVsZnck/WUUJgAUZvQI/AAAAAAAERjU/y3pw4qLbepYlhikmzveRig7W_O83v0umACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0061.jpg [page_slug] => 62 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [62] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-PdSG6CxURyQ/WUUJf_4DtPI/AAAAAAAERis/6hZ-hqklNAAR4hy_sBwCD5NH3gmdxKRTACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0062.jpg [page_slug] => 63 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-PdSG6CxURyQ/WUUJf_4DtPI/AAAAAAAERis/6hZ-hqklNAAR4hy_sBwCD5NH3gmdxKRTACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0062.jpg [page_slug] => 63 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [63] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-BUz9ovxkN64/WUUJgbM29DI/AAAAAAAERi4/8qxBUU84jl07QrZyleCdUc13Tu62EXGgQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0063.jpg [page_slug] => 64 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-BUz9ovxkN64/WUUJgbM29DI/AAAAAAAERi4/8qxBUU84jl07QrZyleCdUc13Tu62EXGgQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0063.jpg [page_slug] => 64 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [64] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-_USjhcTXAUo/WUUJggPeglI/AAAAAAAERjY/sYgLCXm1_r8IEEPCeKI72cg8PBLQ2gKiACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0064.jpg [page_slug] => 65 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-_USjhcTXAUo/WUUJggPeglI/AAAAAAAERjY/sYgLCXm1_r8IEEPCeKI72cg8PBLQ2gKiACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0064.jpg [page_slug] => 65 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [65] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-9NtspveOxNQ/WUUJhGwPYSI/AAAAAAAERjk/UDfRN0nwnb8UtwePrm9sdDvsnBgdIdRFwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0065.jpg [page_slug] => 66 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-9NtspveOxNQ/WUUJhGwPYSI/AAAAAAAERjk/UDfRN0nwnb8UtwePrm9sdDvsnBgdIdRFwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0065.jpg [page_slug] => 66 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [66] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-3Z0xWTd0LAY/WUUJhNwXr8I/AAAAAAAERkI/5mHrAcuyA4gS0nFGrU2BNmvXjofNU31pgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0066.jpg [page_slug] => 67 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-3Z0xWTd0LAY/WUUJhNwXr8I/AAAAAAAERkI/5mHrAcuyA4gS0nFGrU2BNmvXjofNU31pgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0066.jpg [page_slug] => 67 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [67] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-oAacFax8sv8/WUUJheafqmI/AAAAAAAERj8/mO7WHC7CUFQDP6GNL2xs5_uSqlp3vyeWACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0067.jpg [page_slug] => 68 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-oAacFax8sv8/WUUJheafqmI/AAAAAAAERj8/mO7WHC7CUFQDP6GNL2xs5_uSqlp3vyeWACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0067.jpg [page_slug] => 68 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [68] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-3rEm2MI6JsE/WUUJhwkmAsI/AAAAAAAERkU/e7ii-vZgVfs18n-uNxx2GujRHM7Pll96gCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0068.jpg [page_slug] => 69 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-3rEm2MI6JsE/WUUJhwkmAsI/AAAAAAAERkU/e7ii-vZgVfs18n-uNxx2GujRHM7Pll96gCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0068.jpg [page_slug] => 69 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [69] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-NgvDNwPceZg/WUUJiMFuEKI/AAAAAAAERkg/I8Dg6XDmn1oocOqbWOytmBRRJB_XBd5HwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0069.jpg [page_slug] => 70 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-NgvDNwPceZg/WUUJiMFuEKI/AAAAAAAERkg/I8Dg6XDmn1oocOqbWOytmBRRJB_XBd5HwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0069.jpg [page_slug] => 70 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [70] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-qqfK2BF_44k/WUUJilsQEyI/AAAAAAAERk4/oCYmnykefLEPx__zF4EozprWA_GPxdL5QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0070.jpg [page_slug] => 71 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-qqfK2BF_44k/WUUJilsQEyI/AAAAAAAERk4/oCYmnykefLEPx__zF4EozprWA_GPxdL5QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0070.jpg [page_slug] => 71 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [71] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-A-CRZCa5ZoI/WUUJii66cBI/AAAAAAAERkw/IcPKZ0amfHQ54OZTsrEGk8mZC2EZZIEnwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0071.jpg [page_slug] => 72 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-A-CRZCa5ZoI/WUUJii66cBI/AAAAAAAERkw/IcPKZ0amfHQ54OZTsrEGk8mZC2EZZIEnwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0071.jpg [page_slug] => 72 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [72] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-2Pfh5S3IcRY/WUUJjI7dZlI/AAAAAAAERlE/eE1iBqPkU-46_7TPsTpO60YUFQ_p2u53wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0072.jpg [page_slug] => 73 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-2Pfh5S3IcRY/WUUJjI7dZlI/AAAAAAAERlE/eE1iBqPkU-46_7TPsTpO60YUFQ_p2u53wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0072.jpg [page_slug] => 73 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [73] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-Q10Xei2Nq6w/WUUJjU5XUEI/AAAAAAAERpo/Xn3hnZPYtsQ-An990WmxMYgnuJ6ey1BVgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0073.jpg [page_slug] => 74 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-Q10Xei2Nq6w/WUUJjU5XUEI/AAAAAAAERpo/Xn3hnZPYtsQ-An990WmxMYgnuJ6ey1BVgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0073.jpg [page_slug] => 74 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [74] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/--7rDviCU4QQ/WUUJjm_UyjI/AAAAAAAERlo/yze5Uza_y5cvbx3i0hF-pcGQUAkg7j-QwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0074.jpg [page_slug] => 75 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/--7rDviCU4QQ/WUUJjm_UyjI/AAAAAAAERlo/yze5Uza_y5cvbx3i0hF-pcGQUAkg7j-QwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0074.jpg [page_slug] => 75 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [75] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-41On6B-m4Gs/WUUJkIc2TEI/AAAAAAAERmM/SxlzvVQzrF0_Na2ud9XR_luQshxjqTEogCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0075.jpg [page_slug] => 76 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-41On6B-m4Gs/WUUJkIc2TEI/AAAAAAAERmM/SxlzvVQzrF0_Na2ud9XR_luQshxjqTEogCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0075.jpg [page_slug] => 76 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [76] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-Jp_vCq98H-g/WUUJkrIsk1I/AAAAAAAERmo/tppyvl2SK8ckU1l4zJ44fbU1njHfaE5lgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0076.jpg [page_slug] => 77 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-Jp_vCq98H-g/WUUJkrIsk1I/AAAAAAAERmo/tppyvl2SK8ckU1l4zJ44fbU1njHfaE5lgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0076.jpg [page_slug] => 77 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [77] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-i07WZChWxZc/WUUJlM6F7aI/AAAAAAAERm0/YykOUH16pywurE7psLNNnieg1qD2RvKvACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0077.jpg [page_slug] => 78 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-i07WZChWxZc/WUUJlM6F7aI/AAAAAAAERm0/YykOUH16pywurE7psLNNnieg1qD2RvKvACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0077.jpg [page_slug] => 78 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [78] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-njBgEkdngXE/WUUJlhERCyI/AAAAAAAERnU/OXTTS2G6S18cSAv9891m9OOAtO-FHig7ACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0078.jpg [page_slug] => 79 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-njBgEkdngXE/WUUJlhERCyI/AAAAAAAERnU/OXTTS2G6S18cSAv9891m9OOAtO-FHig7ACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0078.jpg [page_slug] => 79 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [79] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-KXQ4QWCT8p8/WUUJl3mcEtI/AAAAAAAERok/d-R8UC4v5_8VbJaKIVAZDdkhtIx0H4N0QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0079.jpg [page_slug] => 80 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-KXQ4QWCT8p8/WUUJl3mcEtI/AAAAAAAERok/d-R8UC4v5_8VbJaKIVAZDdkhtIx0H4N0QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0079.jpg [page_slug] => 80 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [80] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-WfWAZPVrQ-Y/WUUJnlRBC3I/AAAAAAAERo8/c6WhFxxLKHwHSyJsua8OZmQeIcrcnyDbACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0080.jpg [page_slug] => 81 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-WfWAZPVrQ-Y/WUUJnlRBC3I/AAAAAAAERo8/c6WhFxxLKHwHSyJsua8OZmQeIcrcnyDbACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0080.jpg [page_slug] => 81 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [81] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-GMvpAhSPd-M/WUUJnvglL1I/AAAAAAAERpM/H1smiOB8AnExRguTPpnITN8mjq98hrMzACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0081.jpg [page_slug] => 82 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-GMvpAhSPd-M/WUUJnvglL1I/AAAAAAAERpM/H1smiOB8AnExRguTPpnITN8mjq98hrMzACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0081.jpg [page_slug] => 82 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [82] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-Ua6qWslJuq4/WUUJoPlSlrI/AAAAAAAERpg/FtVdmqDlGpQd3l9Z74wqe9azfYNBIUOZQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0082.jpg [page_slug] => 83 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-Ua6qWslJuq4/WUUJoPlSlrI/AAAAAAAERpg/FtVdmqDlGpQd3l9Z74wqe9azfYNBIUOZQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0082.jpg [page_slug] => 83 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [83] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-qe0sIxZyJzk/WUUJoew4y9I/AAAAAAAERt8/AAvQQj764UoHzS9kAtAEPZ2voK5L5N4dgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0083.jpg [page_slug] => 84 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-qe0sIxZyJzk/WUUJoew4y9I/AAAAAAAERt8/AAvQQj764UoHzS9kAtAEPZ2voK5L5N4dgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0083.jpg [page_slug] => 84 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [84] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-RUewfncwIH4/WUUJoj2KzyI/AAAAAAAERpw/q0rXGtQfqLQTdh18hq0I48KxYrAgLwm7wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0084.jpg [page_slug] => 85 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-RUewfncwIH4/WUUJoj2KzyI/AAAAAAAERpw/q0rXGtQfqLQTdh18hq0I48KxYrAgLwm7wCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0084.jpg [page_slug] => 85 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [85] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-2hLMNuiJPIk/WUUJo0_y4qI/AAAAAAAERqg/nstVwVtfXtIjn4nSKrwYeDTg3VSWuPtXACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0085.jpg [page_slug] => 86 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-2hLMNuiJPIk/WUUJo0_y4qI/AAAAAAAERqg/nstVwVtfXtIjn4nSKrwYeDTg3VSWuPtXACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0085.jpg [page_slug] => 86 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [86] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-z98oCv8URuw/WUUJo6O2oVI/AAAAAAAERqE/Rbmxwg6F4AINKlTn8XvajbAQqQwBT0M_QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0086.jpg [page_slug] => 87 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-z98oCv8URuw/WUUJo6O2oVI/AAAAAAAERqE/Rbmxwg6F4AINKlTn8XvajbAQqQwBT0M_QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0086.jpg [page_slug] => 87 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [87] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-iJbsL1BN2iU/WUUJpVRXY_I/AAAAAAAERqk/NaAfz10W28Md4Q1xJnCL9s2nHXTO4Bg9QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0087.jpg [page_slug] => 88 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-iJbsL1BN2iU/WUUJpVRXY_I/AAAAAAAERqk/NaAfz10W28Md4Q1xJnCL9s2nHXTO4Bg9QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0087.jpg [page_slug] => 88 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [88] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-cNA8XM1NMxQ/WUUJqDwgafI/AAAAAAAERr8/bEn7Muy4qSot3eGUQoOn3JoU19k34t0HgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0088.jpg [page_slug] => 89 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-cNA8XM1NMxQ/WUUJqDwgafI/AAAAAAAERr8/bEn7Muy4qSot3eGUQoOn3JoU19k34t0HgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0088.jpg [page_slug] => 89 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [89] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-_H6yiRsIDZs/WUUJqE3hooI/AAAAAAAERrg/NBPsbX56gPEKu8VfZ9c3DzIJAcm9PQZVQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0089.jpg [page_slug] => 90 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-_H6yiRsIDZs/WUUJqE3hooI/AAAAAAAERrg/NBPsbX56gPEKu8VfZ9c3DzIJAcm9PQZVQCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0089.jpg [page_slug] => 90 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [90] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-0pJRtdnhaqU/WUUJrlLP8kI/AAAAAAAERr4/IgN1OmzO54IUtgXDoVYmfLVtmuHbA_NDgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0090.jpg [page_slug] => 91 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-0pJRtdnhaqU/WUUJrlLP8kI/AAAAAAAERr4/IgN1OmzO54IUtgXDoVYmfLVtmuHbA_NDgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0090.jpg [page_slug] => 91 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [91] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-0b-eG0SHyms/WUUJr8ggCWI/AAAAAAAERsU/TrPrM-zccI47XYccPH2XAwjatdaGCUN3ACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0091.jpg [page_slug] => 92 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-0b-eG0SHyms/WUUJr8ggCWI/AAAAAAAERsU/TrPrM-zccI47XYccPH2XAwjatdaGCUN3ACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0091.jpg [page_slug] => 92 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [92] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-eHP4Gtj36Z4/WUUJr67VYfI/AAAAAAAERsY/-6uE_WL81wU2Viej-ahOV-8VEYCnhCU7gCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0092.jpg [page_slug] => 93 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://4.bp.blogspot.com/-eHP4Gtj36Z4/WUUJr67VYfI/AAAAAAAERsY/-6uE_WL81wU2Viej-ahOV-8VEYCnhCU7gCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0092.jpg [page_slug] => 93 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [93] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-ab44z6GHULg/WUUJsauLFNI/AAAAAAAERtA/7Cu4DPcz17YZVzIENMjGdJCx1v5xKgM6QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0093.jpg [page_slug] => 94 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-ab44z6GHULg/WUUJsauLFNI/AAAAAAAERtA/7Cu4DPcz17YZVzIENMjGdJCx1v5xKgM6QCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0093.jpg [page_slug] => 94 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [94] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-idpBDq2EI2g/WUUJsgUciyI/AAAAAAAERs0/EYbYjg4tkPgICH4o2aVwMdjthbmch7ArACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0094.jpg [page_slug] => 95 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-idpBDq2EI2g/WUUJsgUciyI/AAAAAAAERs0/EYbYjg4tkPgICH4o2aVwMdjthbmch7ArACLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0094.jpg [page_slug] => 95 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [95] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-G2AF4piQODI/WUUJtKWCReI/AAAAAAAERtQ/DsXmrx2IbngCmpL6GeSVFn8RuV42AP9fgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0095.jpg [page_slug] => 96 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://1.bp.blogspot.com/-G2AF4piQODI/WUUJtKWCReI/AAAAAAAERtQ/DsXmrx2IbngCmpL6GeSVFn8RuV42AP9fgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0095.jpg [page_slug] => 96 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [96] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-nTYygFgiSuc/WUUJtDoiMWI/AAAAAAAERtY/nBx9QOfVp3o6ljHZK3KTzp0-tzDmr0zdwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0096.jpg [page_slug] => 97 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-nTYygFgiSuc/WUUJtDoiMWI/AAAAAAAERtY/nBx9QOfVp3o6ljHZK3KTzp0-tzDmr0zdwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0096.jpg [page_slug] => 97 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [97] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-1yKkb9NBElE/WUUJtnKbOoI/AAAAAAAERuY/EyfrS4qrJ_syzIWbVtGfW2AnUMleMQK5gCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0097.jpg [page_slug] => 98 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-1yKkb9NBElE/WUUJtnKbOoI/AAAAAAAERuY/EyfrS4qrJ_syzIWbVtGfW2AnUMleMQK5gCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0097.jpg [page_slug] => 98 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [98] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-fs6Y64Bo5VU/WUUJttO_FTI/AAAAAAAERtw/cl3zUp6JNIkbuLhbAMGyNmVwUSK0xh9dwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0098.jpg [page_slug] => 99 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://3.bp.blogspot.com/-fs6Y64Bo5VU/WUUJttO_FTI/AAAAAAAERtw/cl3zUp6JNIkbuLhbAMGyNmVwUSK0xh9dwCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0098.jpg [page_slug] => 99 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) [99] => Manga Object ( [fillable] => Array ( [0] => name [1] => slug [2] => author [3] => artist [4] => releaseDate [5] => otherNames [6] => status_id [7] => summary [8] => cover [9] => caution [10] => views [11] => bulkStatus [12] => type_id ) [errors] => [table:protected] => manga [connection:protected] => [primaryKey:protected] => id [perPage:protected] => 15 [incrementing] => 1 [timestamps] => 1 [attributes:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-aMdLZtn0ORQ/WUUJudG1llI/AAAAAAAERuI/eWqNPnkNfnk1jNjm_vEpxPUE47JyisFJgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0099.jpg [page_slug] => 100 [external] => 1 ) [original:protected] => Array ( [page_image] => https://2.bp.blogspot.com/-aMdLZtn0ORQ/WUUJudG1llI/AAAAAAAERuI/eWqNPnkNfnk1jNjm_vEpxPUE47JyisFJgCLcBGAs/s0/%255Bmang.as%255D%2BTDD%2B121%2BEEA%2B12-38-55%2B0099.jpg [page_slug] => 100 [external] => 1 ) [relations:protected] => Array ( ) [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [appends:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) [dates:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [with:protected] => Array ( ) [morphClass:protected] => [exists] => 1 ) ) ) Tower of God: Chapter 201 - Page 1 Tower of God: Chapter 201 - Page 2 Tower of God: Chapter 201 - Page 3 Tower of God: Chapter 201 - Page 4 Tower of God: Chapter 201 - Page 5 Tower of God: Chapter 201 - Page 6 Tower of God: Chapter 201 - Page 7 Tower of God: Chapter 201 - Page 8 Tower of God: Chapter 201 - Page 9 Tower of God: Chapter 201 - Page 10 Tower of God: Chapter 201 - Page 11 Tower of God: Chapter 201 - Page 12 Tower of God: Chapter 201 - Page 13 Tower of God: Chapter 201 - Page 14 Tower of God: Chapter 201 - Page 15 Tower of God: Chapter 201 - Page 16 Tower of God: Chapter 201 - Page 17 Tower of God: Chapter 201 - Page 18 Tower of God: Chapter 201 - Page 19 Tower of God: Chapter 201 - Page 20 Tower of God: Chapter 201 - Page 21 Tower of God: Chapter 201 - Page 22 Tower of God: Chapter 201 - Page 23 Tower of God: Chapter 201 - Page 24 Tower of God: Chapter 201 - Page 25 Tower of God: Chapter 201 - Page 26 Tower of God: Chapter 201 - Page 27 Tower of God: Chapter 201 - Page 28 Tower of God: Chapter 201 - Page 29 Tower of God: Chapter 201 - Page 30 Tower of God: Chapter 201 - Page 31 Tower of God: Chapter 201 - Page 32 Tower of God: Chapter 201 - Page 33 Tower of God: Chapter 201 - Page 34 Tower of God: Chapter 201 - Page 35 Tower of God: Chapter 201 - Page 36 Tower of God: Chapter 201 - Page 37 Tower of God: Chapter 201 - Page 38 Tower of God: Chapter 201 - Page 39 Tower of God: Chapter 201 - Page 40 Tower of God: Chapter 201 - Page 41 Tower of God: Chapter 201 - Page 42 Tower of God: Chapter 201 - Page 43 Tower of God: Chapter 201 - Page 44 Tower of God: Chapter 201 - Page 45 Tower of God: Chapter 201 - Page 46 Tower of God: Chapter 201 - Page 47 Tower of God: Chapter 201 - Page 48 Tower of God: Chapter 201 - Page 49 Tower of God: Chapter 201 - Page 50 Tower of God: Chapter 201 - Page 51 Tower of God: Chapter 201 - Page 52 Tower of God: Chapter 201 - Page 53 Tower of God: Chapter 201 - Page 54 Tower of God: Chapter 201 - Page 55 Tower of God: Chapter 201 - Page 56 Tower of God: Chapter 201 - Page 57 Tower of God: Chapter 201 - Page 58 Tower of God: Chapter 201 - Page 59 Tower of God: Chapter 201 - Page 60 Tower of God: Chapter 201 - Page 61 Tower of God: Chapter 201 - Page 62 Tower of God: Chapter 201 - Page 63 Tower of God: Chapter 201 - Page 64 Tower of God: Chapter 201 - Page 65 Tower of God: Chapter 201 - Page 66 Tower of God: Chapter 201 - Page 67 Tower of God: Chapter 201 - Page 68 Tower of God: Chapter 201 - Page 69 Tower of God: Chapter 201 - Page 70 Tower of God: Chapter 201 - Page 71 Tower of God: Chapter 201 - Page 72 Tower of God: Chapter 201 - Page 73 Tower of God: Chapter 201 - Page 74 Tower of God: Chapter 201 - Page 75 Tower of God: Chapter 201 - Page 76 Tower of God: Chapter 201 - Page 77 Tower of God: Chapter 201 - Page 78 Tower of God: Chapter 201 - Page 79 Tower of God: Chapter 201 - Page 80 Tower of God: Chapter 201 - Page 81 Tower of God: Chapter 201 - Page 82 Tower of God: Chapter 201 - Page 83 Tower of God: Chapter 201 - Page 84 Tower of God: Chapter 201 - Page 85 Tower of God: Chapter 201 - Page 86 Tower of God: Chapter 201 - Page 87 Tower of God: Chapter 201 - Page 88 Tower of God: Chapter 201 - Page 89 Tower of God: Chapter 201 - Page 90 Tower of God: Chapter 201 - Page 91 Tower of God: Chapter 201 - Page 92 Tower of God: Chapter 201 - Page 93 Tower of God: Chapter 201 - Page 94 Tower of God: Chapter 201 - Page 95 Tower of God: Chapter 201 - Page 96 Tower of God: Chapter 201 - Page 97 Tower of God: Chapter 201 - Page 98 Tower of God: Chapter 201 - Page 99 Tower of God: Chapter 201 - Page 100
Tower of God: Chapter 201 - Page 1
Consejo:

Haga clic en Tower of God 201 manga imagen para ir a la página siguiente. Puede usar las teclas del teclado izquierda y derecha para navegar entre las páginas.

Compartir en: